Kickwise.be: een online tool rond alcohol- en druggebruik door jongeren

Recent is de website kickwise.be gelanceerd, een online tool voor vroeginterventie en jeugdhulp. Deze website wil een bruikbare tool zijn voor iedereen die vanuit zijn professionele opdracht werkt aan het probleembesef bij jongeren rond alcohol- of druggebruik. De website biedt vier methodieken:

  • De drugpiramide verklaart aan de hand van filmpjes het verloop van gebruik in verschillende fases. Onder begeleiding kunnen jongeren de filmpjes bekijken, hun indrukken reflecteren en nadien enkele bijkomende vragen beantwoorden.
  • Drugbalans gaat dieper in op de voor- en nadelen die jongeren ervaren bij gebruik. Uit een lijst van voor- en nadelen kunnen ze een selectie maken, waarna een virtuele balans zich in beweging zet. Nadien wordt aan de jongere gevraagd om de vier voornaamste voor- en nadelen te selecteren  en er ook een persoonlijk gewicht aan te geven. Nadien zet de balans zich opnieuw in beweging en kan er dieper ingegaan worden op het resultaat. Een aantal bijkomende vragen zet de jongere vervolgens verder aan om stil te staan bij zijn voor- en nadelen en mogelijk alternatief gedrag.
  • De drugquiz bevat een gemiddelde kennistest van 12 vragen die preventiewerkers en vroeginterventiewerkers regelmatig gebruiken om aan psycho-educatie te doen. Per vraag kan er door de begeleider dieper ingegaan worden op het product of thema. Op het einde van de quiz wordt een score weergegeven.
  • De laatste methodiek verhalen is een methodiek waarin jongeren zich vaak herkennen en die de website nog meer toegankelijk maakt voor de doelgroep.  

Voor begeleiders binnen de jeugdzorg en voor vroeginterventiewerkers is er ook een korte handleiding die het gesprek met de jongere nog meer kan voeden.

Let op: momenteel werkt de website minder goed met Internet Explorer. Kies een andere browser, bv. Google Chrome of Safari.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.