Instemming van minderjarigen en ouders in de jeugdhulp

Het recht op instemming met de jeugdhulp roept in de praktijk heel wat vragen op, zeker in het vernieuwde jeugdlandschap. Daarom biedt de nota ‘Richtinggevend kader voor het omgaan met instemming van ouders en minderjarigen in de integrale jeugdhulp’ een intersectoraal kader. Dit geldt zowel voor de rechtstreeks toegankelijke als de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Naast instemming wordt ook ingegaan op het aspect informeren met betrekking tot instemming.

Het richtinggevend kader wil hulpverleners en voorzieningen handvatten bieden om met instemming in de jeugdhulp om te gaan. Maar het blijft aan de hulpverlening om bij elke situatie telkens opnieuw in te schatten en af te wegen hoe met het recht op instemming wordt omgegaan. Deze inschatting gebeurt in het belang van de minderjarige en in voortdurende communicatie met de minderjarige en andere betrokkenen.

Het is aangewezen dat voorzieningen een interne procedure of werkwijze afspreken hoe ze dergelijke afwegingen in hun organisatie maken: wanneer is dit een autonome afweging en beslissing van de individuele hulpverlener, wanneer wordt dit in team gebracht … Meer advies en antwoorden op veel gestelde vragen zijn te vinden in de nieuwsbrief rechtspositie en op rechtspositie.be. In situaties waar dit kader onvoldoende houvast biedt, kan voor meer ondersteuning beroep worden gedaan op de Kinderrechtswinkel, de steunpunten en de sectorale administraties.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.