Infomoment cliëntoverleg en bemiddeling geannuleerd

Vanwege het lage aantal inschrijvingen wordt het informatiemoment ‘afscheid van het loket, welkom bij ACT’ op donderdag 7 december geannuleerd. Daarom worden alle voorzitters, bemiddelaars en deskundigen gevraagd om hun nieuwe overeenkomst met de Vlaamse overheid – uiterlijk 15 december – op te sturen naar:

Agentschap Jongerenwelzijn
Afdeling Continuïteit en toegang
Koning Albert II-laan 35, bus 32
1030 BRUSSEL

Het gaat over de volgende overeenkomsten:

In een aantal regio’s wordt ook gewerkt met deskundigen in het cliëntoverleg. Deze praktijk wordt uitgebreid naar heel Vlaanderen en Brussel. Ook dan is het nodig een overeenkomst af te sluiten:

Vanaf half januari 2018 worden er regionale infomomenten georganiseerd. De data worden tijdig bekendgemaakt.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.