Groen licht voor 12 regionale samenwerkingsverbanden

Het Aansturingscomité Jeugdhulp gaf twaalf regionale samenwerkingsverbanden groen licht om samen afspraken te maken om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen. De samenwerkingsverbanden bestaan uit diverse organisaties en diensten uit het welzijns- en het onderwijslandschap (algemeen welzijnswerk, CLB’s, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, organisaties voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, …) en uit de lokale besturen. De goedgekeurde regio’s kunnen nu aan de slag met de verdere voorbereiding van de samenwerking. Na de zomer wordt verwacht dat alles operationeel is en kunnen de eerste extra gezinnen effectief geholpen worden.

Meer weten? Bekijk de lijst met de 12 geselecteerde samenwerkingsverbanden.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.