Gewijzigde verblijfsvoorwaarden personen met een handicap

Het Mozaïekdecreet - het decreet van 15 juli 2016 met diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – brengt voor het domein personen met een handicap een aantal wijzigingen met zich mee. 

Aanvraag zorg & ondersteuning door minderjarigen

De bepaling rond de verblijfsvoorwaarde wordt opgeheven, met name de voorwaarden over het voorafgaand verblijf (5 jaar ononderbroken verblijf of 10 jaar onderbroken verblijf) voor minderjarige personen met een handicap, én voor meerderjarigen die voortgezette jeugdhulp krijgen. Die laatste groep is de groep minderjarigen die ook na hun 18 (en maximaal tot 26) jeugdhulpverlening verderzetten. Met het opheffen van de verblijfsvoorwaarden komt nu elke minderjarige in aanmerking voor het indienen van een aanvraag voor zorg en ondersteuning door het VAPH. De minderjarige moet wel zijn of haar woonplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest hebben. Het agentschap bepaalt verder de invulling van het begrip ‘woonplaats’.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Ook voor rechtstreeks toegankelijke hulp zijn de verblijfsvoorwaarden aangepast. Zo zijn de voorwaarden over het voorafgaand verblijf opgeheven. Personen die gebruik willen maken van rechtstreeks toegankelijke hulp moeten wel hun woonplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest hebben.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.