Een nieuwe stap in het e-Youth-verhaal

e-Youth wil de continuïteit van de hulpverlening aan kinderen en jongeren verbeteren en administratieve vereenvoudiging voor hulpverleners. Dit door hergebruik en delen van gegevens mogelijk te maken. Dit verloopt in fasen:

  • Sinds juni zijn de jeugdhulpbeslissingen uit het Insisto-dossier raadpleegbaar in Binc en Domino (de registratiesystemen van de jeugdhulpvoorzieningen en van consulenten bij de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank). Dat betekent een snellere en meer correcte registratie. Dit heeft ook een direct gevolg voor het Groeipakket, dat zo sneller aan de juiste rechthebbende kan worden uitbetaald. 
  • In oktober is een nieuwe stap gezet in het e-Youth verhaal met het delen van administratieve identificatiegegevens tussen Domino, Binc, 1G1P.  Alle cliëntgegevens van Insisto-gerelateerde systemen (A-doc, crisis en continuiteit) zijn eenmalig opgeladen in e-Youth.
  • In de loop van 2020 zullen ook deze applicaties één voor één worden gekoppeld aan e-Youth. Verder wordt het A-doc sterk vereenvoudigd en aangepast. Vanaf dan zullen Insisto, Binc, Domino en 1G1P volledig synchroon opereren.

Concreet

Een cliëntdossier wordt steeds gekoppeld aan een rijksregisternummer. Dan worden ook de officiële adresgegevens opgehaald uit het rijksregister. Deze zijn niet aanpasbaar. De gebruiker van een systeem kan wel een verblijfsadres, telefoonnummer en e-mailadres invoeren, om kind, jongere of gezin vlot te kunnen contacteren. Omdat deze gegevens kunnen veranderen, worden deze nu aanpasbaar, en centraal verzameld en gedeeld. Als een hulpverlener bv. verneemt dat een telefoonnummer is gewijzigd, wordt deze aanpassing zichtbaar in alle cliëntdossiers in Insisto, Domino, Binc en 1G1P. Als de gegevens al bestaan in e-Youth, zullen ze bij aanmaak van een nieuw dossier automatisch worden opgenomen. De hulpverlener moet dit dus niet meer apart registreren, maar kan volstaan met een toets bij de jongere of ouder of de gegevens nog actueel zijn. Hierdoor beschikken de gebruikers van alle systemen die momenteel gekoppeld zijn met eYouth steeds over de meest recente contactgegevens.

Voorbeeld

Katrien, de gezinscoach binnen samenwerkingsverband Zonnekind, voert een aanvraag in voor Marie Luts in 1G1P. Daarbij krijgt ze automatisch de gegevens uit het rijksregister. Marie woont echter niet op dit domicilie-adres, door het co-ouderschap van haar mama en papa. Katrien registreert dus dat Marie woont in de Beukenlaan 2, in Leuven. Na enkele maanden besluit men in dialoog met mama en papa dat rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet zal volstaan. Er wordt een A-document aangemaakt door Tine, de CLB-medewerker. Wanneer Tine het rijksregisternummer van Marie opzoekt, krijgt ze de domiciliegegevens automatisch te zien, en ook dat Marie woont in de Beukenlaan 2, in Leuven. Tine bespreekt met mama en papa of dat inderdaad nog klopt en kan onmiddellijk verder naar de inhoud van het A-doc.

Opgelet

In de eerste fase zullen enkel Binc, Domino en 1G1P de identificatiegegevens uit e-Youth ophalen. Aanpassingen die een gebruiker invoert in het A-doc in Insisto, zullen nog niet doorstromen naar Binc, Domino en 1G1P, of omgekeerd. Dat komt in een latere fase aan bod.

De migratie van de dossiergegevens uit Binc, Domino en Insisto wordt met de grootst mogelijke zorg voorbereid en uitgevoerd zodat niemand gegevens verliest. Zijn er toch gegevens verloren gegaan? Meld dit via de helpdesk. We doen er dan alles aan om de verloren gegevens te herstellen.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.