Een inkijk in de begeleiding van jonge gezinnen

Huize Levensruimte organiseert naar aanleiding van haar officiële opening van de nieuwbouw samen met CKG De Schommel en CIG De Shelter een inspirerende studiedag. Deze studiedag neemt je mee in de begeleiding van jonge gezinnen, de zorg voor jonge kinderen en hun ouders, de samenwerking in begeleidingstrajecten en het wisselleren tussen organisaties. Hoe geven een CKG, een CIG en een OVBJ dit alles vorm? Hoe realiseer je begeleiding én opvang voor ouder én kind? Op welke kruispunten kunnen hulpverleners elkaar en het gezin versterken en hoe kan je samen een pad bewandelen?

Interesse? Raadpleeg het programma op http://www.huizelevensruimte.be/studiedag of bekijk de uitnodiging.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.