e-Youth: schakelbord voor gegevensdeling in de jeugdhulp

De jeugdhulp gaat van start met een vernieuwend informaticastuurplan e-Youth. Kernstuk van dit meerjarenplan is het e-Youthplatform. Dat zal de gegevens bevatten die gemeenschappelijk gebruikt of geraadpleegd kunnen worden door verschillende groepen hulpverleners. Zoals:

 • identificatie- en contextgegevens van de minderjarigen aan wie hulp wordt verstrekt;
 • aanmeldingen door consulenten bij het CAP;
 • jeugdhulpbeslissingen van de toegangspoort: te raadplegen door consulenten en te gebruiken door het niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod;
 • ...

Het e-Youthplatform zal de bestaande informatiesystemen - zoals BINC, INSISTO, CAP, DOMINO of de moduledatabank - niet volledig vervangen. Het platform moet de volgende jaren stap voor stap elementen van de bestaande informatiesystemen overnemen, zodat het herinvoeren van dezelfde gegevens niet meer nodig is en het doorgeven van informatie op een vlotte manier kan gebeuren. E-Youth bevat ook gegevens die nodig zijn voor het intersectoraal jaarverslag.

De eerste stappen van e-Youth betreffen analyse, het beschikbaar stellen van de schoolgeschiedenis, de registratie van de wettelijke vertegenwoordiger en het aanleggen van het fundament van e-Youth zelf. Dat laatste wordt een kruispuntbank die, voor elke minderjarige aan wie hulp wordt verstrekt, registreert in welke systemen gegevens zitten. In 2017 mikken we op een register van jeugdhulpbeslissingen.

e-Youth is een gezamenlijk initiatief van het ITO; dat is het intern IT-overleg van Jongerenwelzijn dat bestaat uit alle afdelingshoofden, de algemeen directeur, de projectverantwoordelijken van de huidige informatiesystemen en het informatiesteunpunt dat instaat voor de rapportage van het agentschap.

De stuurgroep e-Beleid WVG volgt de uitvoering van het informaticastuurplan van nabij op. Zo kan de evolutie van de relevante informatiesystemen bij de andere sectoren binnen de jeugdhulp mee afgestemd worden op e-Youth.

De privacy van de personen over wie gegevens opgeslagen worden, staat steeds voorop. De veiligheidsconsulent van Jongerenwelzijn zal hierop toezien. Zo komt er een filtermechanisme dat onder andere - afhankelijk van de toestemming van de minderjarige of zijn context en van de aard van het contact - aan de gebruiker de keuze laat om elders of vroeger geregistreerde gegevens te raadplegen of te hergebruiken.

e-Youth wordt getrokken door de afdeling Strategie en ondersteunende diensten, met:

 • Stefaan De Vos, afdelingshoofd,
 • Bart Verstraete, programma manager,
 • Yves Indeherberge, projectleider,
 • Johan Peeters, informatiesteunpunt.

Zij zullen nauw samenwerken met:

 • Dave Geentjens, projectleider voor INSISTO en de moduledatabank,
 • Nele Haedens voor de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) en de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulpverlening (SDJ),
 • Jef Goos voor de gemeenschapsinstellingen,
 • Els Meert voor de private voorzieningen Jongerenwelzijn,
 • Stijn Remerie voor verificatie,
 • Arlette Corbeels voor kinderbijslag.

Een externe data-architect zal helpen de data van de verschillende systemen technisch op elkaar af te stemmen.

De vzw SMALS zal dan weer instaan voor de ontwikkeling en exploitatie van e-Youth. e-Health wordt de enige dienstenintegrator die zal instaan voor het gebruikersbeheer.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.