Decreet werk- en zorgtrajecten van start op 1 juli 2018

Dit voorjaar treedt het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten van 25 april 2014 in voege. Het decreet bevat twee soorten aanbod:

  • Activeringstrajecten: kortstondige werk- en zorgtrajecten van maximaal 18 maanden om mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) een duwtje in de rug te geven, op weg naar betaald werk. Het traject wordt samen met de cliënt uitgetekend door een casemanager Zorg en een casemanager Werk, en zal worden uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners.

    • De casemanagers Zorg - een rol die ook kan worden opgenomen door een voorziening die erkend is door Jongerenwelzijn - zullen worden gemandateerd door het departement WVG.
    • De netwerken, waaraan ook voorzieningen erkend door Jongerenwelzijn kunnen deelnemen, worden aangesteld via een oproep. Deze wordt eind februari 2018 gelanceerd door VDAB.
  • Arbeidsmatige activiteiten (AMA): onbetaalde bezigheid voor mensen met een MMPPS problematiek. AMA is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar voor wie betaalde arbeid momenteel niet mogelijk is. Deelnemers aan AMA worden begeleid door erkende begeleiders. Voorzieningen die erkend zijn door Jongerenwelzijn kunnen hun erkenning als begeleider AMA binnenkort aanvragen bij het departement WVG.

Meer weten?

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.