Congres seksueel grensoverschrijdend gedrag in residentiële zorg en pleegzorg

Eind juni organiseert de AP-Hogeschool in Amsterdam een congres rond het internationaal onderzoeksproject ‘Safeguarding Young People in Care’. Dat project startte in 2015 naar aanleiding van de vaststelling in Nederland dat jongeren in residentiële instellingen vaker slachtoffer zijn van seksueel misbruik en dat dit vaak niet opgemerkt wordt door hulpverleners. Internationale literatuur toonde hetzelfde aan. Doel van het project was om een gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren in residentiële zorg en pleegzorg te bevorderen, en om hulpverleners te ondersteunen in het omgaan met seksualiteit in hun taak als opvoeder-begeleider. Het project heeft geleid tot een aantal producten:

  • Een summerschool over dit thema voor studenten uit verschillende landen.
  • Een website voor docenten met heel wat materiaal om hierrond te werken met studenten zodat seksualiteit meer aan bod komt tijdens de opleiding.
  • Een gratis online course voor begeleiders in de jeugdhulp om rond dit thema aan de slag te gaan. 

Op de eindconferentie in Amsterdam op 21 en 22 juni wordt dit alles voorgesteld. Inschrijven kan voor 1 of voor beide dagen.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.  

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.