Cliëntoverleg en bemiddeling aanvragen bij ACT

Vanaf 1 januari 2018 staat de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) van Jongerenwelzijn in voor de organisatie van cliëntoverleg en bemiddeling. De aanvragen voor het organiseren ervan richt je vanaf dan aan de regionale teams continuïteit van ACT. Dat gebeurt door het versturen van een ingevuld aanvraagformulier cliëntoverleg integrale jeugdhulp of aanvraagformulier bemiddeling in de jeugdhulp naar het e-mailadres van de regio waarin je actief bent. Daar zal een collega van het team continuïteit je aanvraag in de juiste banen leiden.

Contactgegevens teams continuïteit:

Je kan bij hen ook terecht met al je vragen over cliëntoverleg en bemiddeling, of de organisatie ervan. In de loop van 2018  zullen hulpverleners met toegang tot INSISTO een dergelijk overleg ook rechtstreeks via INSISTO kunnen aanvragen. Meer informatie daarover volgt later.

Cliëntoverleg en bemiddeling blijven twee belangrijke instrumenten om continuïteit in de jeugdhulp te garanderen. Ze worden ingezet om hulpverlening beter op elkaar af te stemmen of breuken in de jeugdhulp te vermijden. Samen met een externe voorzitter of onafhankelijke bemiddelaar constructief naar een oplossing zoeken, blijft de inzet. Meer informatie over cliëntoverleg en bemiddeling is te vinden op de website.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.