CANO herdenkt zichzelf

Het CANO-samenwerkingsverband heeft zijn missie en visie herschreven. “De jeugdzorg moet de samenleving naar binnen trekken”, aldus voorzitter Luc Deneffe. Om dit te lanceren, is er maandag 5 december een interne studiedag.

Jongeren die in gemeenschapsinstellingen verblijven – Beernem of Mol bijvoorbeeld – moeten de kans krijgen om zo goed en zo snel mogelijk weer te integreren in de samenleving, vindt Luc Deneffe (De Wissel). Om dat proces zo vlot mogelijk te laten verlopen, stond De Wissel in 1988 mee aan de wieg van CANO Vlaanderen, het Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Vandaag is dat een samenwerkingsverband tussen 11 organisaties die actief zijn in de jeugdzorg. “Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren het best opgroeien in hun eigen gezin en omgeving. We helpen hen om samen met die omgeving – ouders, familie, vrienden, leerkrachten – hun krachten en hulpbronnen te versterken, om te bouwen aan een betere toekomst.”

Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat wanneer jongeren in een gemeenschapsinstelling aankomen, er meteen een CANO-organisatie wordt verwittigd. “Wij gaan mee aan tafel zitten, om samen met de jongere, zijn gezin, de gemeenschapsinstelling en de consulent te bespreken wat er na het verblijf kan gebeuren. Zo leren we elkaar sneller kennen en is die band er wanneer de jongere de instelling verlaat. We gaan de jongere al eens een dag ophalen en bezoeken de school, de therapeut, het dagcentrum. Vaak kunnen de jongeren na hun verblijf naar huis, met contextbegeleiding. Maar soms is dat (tijdelijk) onmogelijk, dan bieden onze organisaties ook een (kort)verblijf en zinvolle dagactiviteiten.”

Niet ‘te bijzonder’

Dankzij dit samenwerkingsverband kunnen de verschillende organisaties veel leren van elkaar. “We werken met jongeren en gezinnen die een zware rugzak dragen. Het is dus heel zinvol om advies te vragen bij elkaar. En als we even vastlopen en zelf in onmacht zijn, kan een jongere tijdelijk in of samen met een andere organisatie (over de sectoren heen) geholpen worden. We hebben de intentie begeleidingen pas te beëindigen als iedereen daar klaar voor is. Deze jongeren werden al te vaak geconfronteerd met breuken.”

Op maandag 5 december is er een interne studiedag, als orgelpunt van een stevige hervorming. “Het werd hoog tijd om onze missie en visie te herschrijven. In een snel veranderende samenleving moeten wij ons als hulpverleners aanpassen. Het gevaar is dat de bijzondere jeugdzorg zo ‘bijzonder’ wordt, dat je jongeren en gezinnen buiten de samenleving plaatst. Nu willen wij een voortrekkersrol spelen om die samenleving weer naar binnen te halen en onszelf naar buiten te begeven, door bijvoorbeeld heel intensief samen te werken met vrijwilligers, maar ook met cultuur- en sportverenigingen. De jongeren die wij begeleiden, zijn ook een product van de samenleving – al spelen er veel factoren mee – dus misschien moeten we allemaal meewerken aan een andere samenleving.”

Meer weten? Neem een kijkje op www.canovlaanderen.be.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.