14 december: Gedecentraliseerd sociaal beleid: toekomstmuziek of achterhaald concept?

Met een lezing over het actuele thema van decentralisering van het sociaal beleid, zet SAM zijn eerste verjaardag enige luister bij. Ter inspiratie halen ze Jan Willem Duyvendak (hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, en directeur van NIAS-KNAW) naar Vlaanderen. In zijn recente publicatie De verhuizing van de verzorgingsstaat maakt hij samen met collega's en op basis van vier jaar onderzoek, de balans op van drie jaar decentralisatie van de jeugdzorg, de participatiewet en de langdurige zorg in Nederland.

Vlaanderen kijkt voor het uitstippelen van zijn sociaal beleid steeds meer naar de lokale overheden. Wat kan het beleid opsteken van de Nederlandse ervaringen? De belofte van meer nabijheid maakt decentralisering ook voor Vlaamse beleidsmakers aanlokkelijk. Maar zou een grotere rol voor de steden en gemeenten het sociaal beleid in Vlaanderen ook democratischer en daadkrachtiger maken? Met de voorbije lokale verkiezingen in het achterhoofd en de Vlaamse verkiezingen van volgend jaar in het vooruitzicht, is er ruimte voor discussie. Wat zijn de kansen voor een meer gedecentraliseerd sociaal beleid? En wat zijn de bedreigingen?

Meer weten? Neem een kijkje op de website.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.