Bemiddeling

Zit je niet meer op één lijn omtrent je hulpverlening? Heb je een conflict over je hulpverlening? Of wil je gewoon weten wat je kunt doen als de hulpverlening niet loopt zoals je het zelf zou willen? Dan is bemiddeling misschien iets voor jou!

Vraag hier bemiddeling aan

Voor wie?

 • Heb je een conflict waardoor het verdere verloop van de jeugdhulp in het gedrang komt?
 • Zitten jij en je ouders niet op dezelfde lijn over de hulpverlening?
 • Loopt het moeilijk tussen jou en je kind over de hulpverlening?
 • Heb je een conflict met je hulpverlener?
 • Dreig je uit je voorziening gezet te worden of wil je er zelf niet langer blijven?
 • Vind je geen hulpverlener bereid om samen met jou een vraag tot hulp aan de intersectorale toegangspoort te stellen?

Wat is het?

Als je het niet eens raakt binnen de jeugdhulpverlening, helpt een bemiddeling om het conflict of de onenigheid op te lossen. Een neutrale bemiddelaar brengt mensen rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar in contact en opent opnieuw het gesprek tussen hen. Bemiddeling helpt jou en de andere mensen in het conflict te zoeken naar een eigen oplossing. Zo kan erger worden voorkomen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Jij, je hulpverlener, vertrouwenspersoon of steunfiguur vraagt een bemiddeling aan. Hierna start een bemiddelaar de bemiddeling op. Hij is hiervoor opgeleid en heeft ervaring met dergelijke gesprekken.

De bemiddelaar contacteert iedereen. Alle vragen, bezorgdheden en behoeften krijgen een plaats. Afhankelijk van de situatie verloopt de bemiddeling via een gezamenlijk gesprek of ziet de bemiddelaar de partijen apart. Hij werkt steeds naar een akkoord dat voor iedereen aanvaardbaar is. Hij zorgt ervoor dat er opnieuw met elkaar gepraat wordt.

Goed om weten

 • Bemiddeling in de jeugdhulp is gratis.
 • Bemiddeling is vrijwillig. Je kan op elk moment de bemiddeling stop zetten.
 • De bemiddelaar kiest geen partij.
 • De bemiddelaar heeft beroepsgeheim. Enkel met jouw toestemming geeft hij informatie door.
 • Elke persoon die deelneemt aan een bemiddeling heeft geheimhoudingsplicht.
 • Je mag altijd een vertrouwenspersoon of steunfiguur meenemen naar de gesprekken om je te steunen, bv. een familielid, een leerkracht, een vriend(in) …
 • De gesprekken vinden plaats op een door de deelnemers afgesproken plaats.

Meer weten over cliëntoverleg en bemiddeling?

Bekijk het filmpje met de lotgevallen van Sociaal Incapabele Michiel.

Help ons cliëntoverleg en bemiddeling beter bekend te maken!

Deel het filmpje met vrienden en familie via je webpagina, Facebook, Twitter of andere sociale media.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.