Wat doet een begeleider van een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)?

We zeggen ouders ook wat hun sterktes zijn

Iedere maand belicht Jeugdhulp.be een functie in de jeugdhulp. Wie doet wat? En hoe ziet een werkdag eruit? In deze aflevering trekken we een dag op met hoofdopvoedkundige Dominiek en leefgroepbegeleider Mario van het Open Poortje in Sint-Niklaas. De kinderen zijn tussen 0 en 12 jaar en verblijven er maximaal zes weken.

Tekst: Melanie De Vrieze


07u00

Mario komt toe om 7 uur ’s morgens. Met een koffie in de hand informeert hij bij de collega van de nachtdienst hoe alles is verlopen. Vroeger was het altijd dezelfde persoon die de nacht deed, maar enkele jaren geleden werd na gezamenlijk overleg beslist dat iedereen die shift op zich kon nemen. “De opvoeders verloren anders te veel de binding met de kinderen”, legt hoofdopvoedkundige Dominiek uit. “Ze werden te vaak gezien als de boeman die hen in bed stopte.”

“Na de briefing wekken we de schoolgaande kinderen”, zegt Mario. “Net zoals in een gezin, maken ze zich klaar in de badkamer, ontbijten ze en vullen ze hun brooddozen. Dit is het drukste moment van de dag om iedereen op tijd op de bus te krijgen.

08u00

De collega van Mario brengt de kinderen naar school met de bus. Mario maakt intussen de jonge kinderen wakker die nog niet naar school gaan. “We geven flesjes, dienen medicatie toe en geven een badje.”

10u00

Het is tijd om met de kinderen een kriebelactiviteit te doen. Het doel hiervan is de kinderen ervaringsgericht zaken aan te leren en hun ontwikkeling op allerlei vlakken te stimuleren. “We wandelen, knutselen of spelen samen.”

Mario heeft de vroege dienst en zorgt voor de kinderen in de leefgroep. De collega die ook om 7 uur startte, heeft de vlinderfunctie. Zij maakt tijd voor het aanvullen van dossiers, invullen van observatiefiches en neemt meer praktische zaken op zich, zoals de kasten opruimen, bedden verversen, enzovoort. “Zij zorgt voor extra ondersteuning”, zegt Dominiek.

12u00

Eten met de kinderen.

13u00

In de namiddag is het tijd voor een cliëntgerichte bespreking met de pedagoge. De ouders zijn ook altijd uitgenodigd. “Om eerlijk te zijn, in het begin hadden we schrik om de ouders te laten particperen”, zegt Dominiek. “Maar we merken dat die samenwerking heel positief is. De ouders zijn heel welkom en dat geeft veel vertrouwen waardoor je rechtuit kan communiceren. We zeggen niet alleen wat moeilijk loopt, maar ook wat hun sterktes zijn. Daardoor is er veel openheid om onze observaties rond hun kinderen te geven en duidelijkheid te krijgen waar bepaald gedrag vandaan komt.” De vele sociale contacten met de ouders en collega’s vindt Dominiek het fijnste aspect van de job. “Je voelt verbondenheid met de maatschappij, je betekent iets en werkt samen om iets te bereiken. Je moet wel het idealisme behouden.”

15u30

Daarna is het tijd voor een oudertraining. Een alleenstaande ouder komt naar het Open Poortje omdat haar kind zich altijd op de grond gooit wanneer ze naar de winkel gaat en niet luistert. Mario gaat met het kind en de ouder naar een speelgoedwinkel en ondersteunt de ouder tijdens moeilijke momenten. Mario doet aan modelling en geeft de ouder tips. “Tijdens één van de volgende trainingen is het dan de beurt aan de mama totdat ze het alleen kan.”

Dat vindt Mario ook het boeiendste aan de job. “Bij elk kind is het zoeken naar een andere methodiek. Je hebt het in de vingers hoe je moet omgaan met de ouders en de kinderen, maar iedere situatie is anders.”

Ouders komen bijvoorbeeld ook bij Mario terecht omdat hun kind niet wil eten of omdat het bang is bij het wassen van de haren onder de sproeier. “Meestal komen ze met een bepaald probleem, maar je merk snel dat er meerdere zaken onder de oppervlakte meespelen”, legt Mario uit. “De draagkracht van een alleenstaande ouder is niet altijd even groot. We leren hen technieken zoals positieve bevestiging en negeren zodat ze die in andere situaties kunnen gebruiken. Ouders die niets positiefs meer zien in hun kind komen hier soms knutselen en spelen. Ze doen de plezante dingen samen om daarna weer aan de slag te kunnen. We werken ook samen met ouder en kind aan hun hechting of band. Dit doen we door oudertrainingen Sherborne aan te bieden.”

Wat is een CKG?

Een CKG is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning dat kinderen van nul tot twaalf jaar opvangt die door een plotse gebeurtenis of aanslepende moeilijkheden hulp nodig hebben. Meestal gaat het over opvoedingsondersteuning voor ouders met pedagogische vragen rond opruimen, luisteren of slaaptechnieken. De problemen kunnen op korte tijd worden opgelost of verbeterd binnen de thuiscontext. Sommige centra bieden een korte residentiële begeleiding van maximaal zes weken aan en/of doen aan mobiele begeleiding thuis, andere bieden een lange residentiële begeleiding aan. Het gaat om vrijwillige hulpverlening, de gezinnen zijn zelf bereid om mee te werken. De hulpverlening is ook preventief, er wordt gestreefd om escalatie of crisis binnen het gezin te voorkomen.

www.ckg.be

Lees ook:

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.