Dag van de Jeugdhulp

dvdjh18.jpg

Dag van de Jeugdhulp 2018

Op 11 oktober organiseren Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VAPH, Zorg en Gezondheid, departement WVG en departement Onderwijs hun derde Dag van de Jeugdhulp. Deze vindt plaats in Brussel en staat in het teken van participatie binnen de jeugdhulp. Want alle gemaakte keuzes hebben één grote ambitie: het creëren van een kwaliteitsvolle en transparante jeugdhulp die het kind en de jongere centraal stelt, en waaraan kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk kunnen participeren.

Ook nu is gezorgd voor een divers en rijk gevuld programma. In de voormiddag opent minister Jo Vandeurzen, waarna Ann Clé komt spreken over participatie in organisaties, zowel op beleidsniveau als op methodisch niveau. Daarna volgt een boeiend debat rond participatie met o.a. David Debrouwere, Musti Onlen, jongeren en ouders uit de jeugdhulp. De kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp kunnen zichzelf en hun project doorheen het voormiddaggedeelte voorstellen en de winnaar van vorig jaar - CIG Huis Ter Leye - vertelt waar ze momenteel staan met hun project. Bart Kiers zorgt voor de komische noot. Nieuw is het namiddaggedeelte met een breed aanbod aan workshops volgens verschillende werkvormen.

Praktisch

Wanneer? 11 oktober 2018

Onthaal: 09u00
Aanvang: 09u45

Locatie: Leefmilieu Brussel – BIM, Havenlaan 86c, 1000 Brussel

De workshops (namiddag) gaan door op een andere locatie:
Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Inschrijven

Inschrijven is verplicht. Vergeet niet je keuze voor wokshops door te geven.

Workshops

1. Het belang van een goede matching… tussen ouders en de begeleider.

13u15-14u15 + 14u30-15u30

Samenwerken is een belangrijke hoeksteen in pleegzorg. Niet alleen tussen ouders en pleegzorgers, maar ook met de begeleiding. Aan de hand van een verrassende introductie en gerichte stellingen gaan ouders graag in gesprek over de samenwerking met de begeleiding.

Ouders oudergroep (Pleegzorg provincie Antwerpen)

2. Mobile Schools – Streetwize story (door Bram Doolaege)

13u15-14u15 + 14u30-15u30

De StreetwiZe Story is een inspiratie-speech, die het belang van de Street Skills op een even krachtige als ontwapenende manier in de verf zet. Bovendien vormt de StreetwiZe Story een inspiratiebron voor de toepassing van elk van deze straatvaardigheden in zowel je privé- als je professionele leven.

In een wereld waarin je amper nog een hedendaags managementboek kan vinden waarin het acroniem VUCA (Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity) niet centraal staat, mag het duidelijk zijn dat chaos de nieuwe norm is. Bij StreetwiZe geloven we dat je 4 vaardigheden nodig hebt om die chaos tot een opportuniteit te maken, net zoals straatkinderen in hun chaotische leefwereld elke dag opnieuw doen. Het gaat om positieve focus, de wil en de keuze om elke keer opnieuw naar de opportuniteit te zoeken. Het gaat om veerkracht en wendbaarheid, die beiden refereren naar onze capaciteit om met tegenslag en negatieve reacties om te gaan. Het gaat om proactieve creativiteit, wat een verwijzing is naar de zogenaamde kleine creativiteit in alledaagse dingen. En tot slot gaat het om coöperatieve competitie, wat het vermogen is om de juiste afweging te kunnen maken tussen individuele en groepsbelangen.

De StreetwiZe Story brengt het verhaal van een aantal straatkinderen die dag in dag uit met deze vaardigheden aan de slag gaan. De StreetwiZe Story brengt met de uitbouw van Mobile School en StreetwiZe echter net zozeer een verhaal van ondernemerschap dichter bij huis, waarbij die 4 vaardigheden cruciaal zijn gebleken voor succes. Maar onderliggend brengt de StreetwiZe Story ook het verhaal van elke toehoorder, en dit dankzij de impliciete maar niet te weerleggen uitnodiging om eigen werking, gewoonten en gebruiken in te schalen ten opzichte van deze 4 Street Skills.

Bram Doolaege (Mobile Schools)

3. Signs of Safety en participatie binnen gedwongen hulpverlening

13u15-14u15 + 14u30-15u30

Heb je ook goesting om een aantal handvaten te krijgen om de minderjarige, ouders en hun netwerk actief te betrekken wanneer er druk en dwang op je hulpverleningsverleningstraject zit?

Kom dan naar de workshop van Jongerenwelzijn, afdeling OSD. Zij kiezen voor de benaderingswijze Signs of Safety om samen met de betrokken partijen een proces aan te gaan om de veiligheid van de minderjarige te verhogen. De minderjarige, ouders en hun netwerk zijn namelijk zelf de expert van hun situatie, vandaar de keuze om samen “met” hen aan de slag te gaan en niet “over” hen te praten. Tijdens deze workshop proef je van enkele technieken om participatief werken op een krachtgerichte manier in de praktijk te brengen.

Anita Meesschaert, regionale staf Oost-Vlaanderen en Pieter Hennus, regionale staf Limburg
Afdeling Ondersteuningscentra jeugdzorg en Sociale dienst Jeugdrechtbank (OSD)

4.  Konekt

13u15-14u15 + 14u30-15u30

De woordvoerder van Konekt vertelt hoe zijzelf de organisatie mee vorm geeft. Hoe Konekt hier op inzet. We gaan in op het waarom en het denken en ontwikkelen vanuit aanwezige talenten. Hoe doen we dit? In een interactieve oefening gaan alle aanwezigen zelf aan de slag om talenten te verkennen en te bespreken. Deze workshop toont hoe we talenten van mensen met een beperking inzetten om het verhaal van Konekt naar buiten te brengen (woordvoerders) en dit samen te doen met iemand met een beperking.

5.  Hallo? Hallo! Luister eens!

13u15-14u15 + 14u30-15u30

De Partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen heeft als opdracht signalen van betrokkenen in pleegzorg op te vangen en te vertalen naar het beleid. Eén van de manieren om dit te doen is door het organiseren van dialoogdagen. In deze workshop tonen jongeren hoe ze rond een bepaald thema in dialoog gaan met het beleids- of werkveld. De gebruikte participatieve methodieken zorgen ervoor dat de pleegjongeren tot hun eigen verhaal komen en het overstijgen. De bedoeling is om via deze participatieve aanpak pleegzorg in Vlaanderen te verbeteren en te versterken.

Pleegjongeren (18+) (Pleegzorg Vlaanderen)

6. MPC Ter Bank - uitleg over de werking van de jongerenraad van MPC Ter Bank

13u15-14u15

We maken in de workshop tijd om aan de hand van concrete voorbeelden stil te staan bij hoe we binnen MFC Terbank vorm geven aan de participatie van jongeren binnen onze voorziening. We laten o.a. de werking van de Jongerenraad  en enkele concrete projecten aan bod komen. We schakelen als voorziening ook externe partners  is om ons hierbij te ondersteunen. Één van de partners waar we het afgelopen jaar mee samen werkten is vzw Cachet.

Heideline Vos en Leen Van Bockstal (MPC Ter Bank)

7. Proefproject “Door de mazen van het net” MPC Ter Bank samen met vzw Cachet

14u30-15u30

Vzw Cachet komt vertellen over de het proefproject “ Door de mazen van het net”, een project dat als doel heeft de positieve beeldvorming te stimuleren voor jongeren die in de Jeugdhulp verblijven of verbleven hebben.

Vzw Cachet

8. Participatie: hoe denken jongeren er zelf over? – Cachet VZW

13u15-14u15 + 14u30-15u30

Participatie is voor Cachet een uitgangspunt. Wil jouw voorziening meer participatief werken met jongeren? Maar hoe begin je daar dan aan? En wat vinden jongeren zelf belangrijk wanneer het gaat over participatie? Waar hou je best rekening mee? Wat zijn gevoeligheden en welke randvoorwaarden moet je inbouwen? Tijdens deze workshop laten we jongeren aan het woord om antwoorden te geven op deze vragen.

Medewerkers en jongeren van Cachet - www.cachetvzw.be

9. Kijken en luisteren achter de muur van kansarmoede. Meer inzicht in armoede en sociale uitsluiting binnen Jeugdhulp.

13u15-14u15 + 14u30-15u30

Effecten van leven in armoede zijn heel vaak onzichtbaar voor hulpverlening. De bril waarmee je naar elkaar kijkt is bepalend voor de manier waarop je met elkaar omgaat en heeft effect op wat je in hulpverlening al dan niet kan bereiken. Meer inzicht in de beleving en de ervaringen van jouw hulpvrager kan je gebruiken als een extra tool in het proces dat jullie samen gaan, je leert met een andere bril naar elkaar kijken. In deze workshop verkennen we samen met een opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting op welke manier jullie die extra tool kunnen inzetten binnen jullie organisatie. We vinden hiervoor inspiratie binnen de 5 provinciale diensten voor pleegzorg waar sinds 2016 opgeleide ervaringsdeskundigen tewerkgesteld zijn.

OED werking pleegzorg Lieve Maesmans en Anna De Laat

10. Onze basishouding als begeleider: blijven groeien naar een meer participatieve relatie met cliënten

13u15-14u15 + 14u30-15u30

Cliënten ervaren niet steeds een participatieve basishouding van hulpverleners en begeleiders. Het vraagt ook veel van begeleiders om dit echt te leven, het blijft een groeiproces. We vertrekken uit het onderzoek met cliënten zelf, en onderzoeken waar onze good-practice èn onze grenzen liggen. Een aanzet om hierover vorming of intervisie op te zetten in je team.

11. Participatie is een werkwoord! - Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen (D.O.P.)

13u15-14u15 + 14u30-15u30

Participatie zorgt ervoor dat jongeren en hun netwerk maximaal betrokken worden en regie behouden over hun eigen leven. We zijn ervan overtuigd dat het voor iedereen werkt. In een interactieve workshop gaan we samen op zoek naar tips en tricks om jongeren en hun netwerk centraal te zetten. Doorheen de workshop wordt duidelijk dat participeren op verschillende manieren kan. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Medewerkers van de Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.)

12. De kid-ok-kit

13u15-14u15 + 14u30-15u30

De kid-ok-kit is een interactief (participatief) werkinstrument dat samen met het (jonge) kind in een residentiële voorziening wordt vormgegeven (van, voor en door het kind). Sommige kinderen werken er ook zelfstandig in.

De kid-ok-kit werd intern ontworpen in afstemming met CEGO-Leuven (prof Ferre Laevers) en biedt een handleiding om voorzieningen binnen de jeugdwelzijnssector te helpen bij het uitbouwen van een interactief kinddossier dat de rechtspositie van de (jonge) minderjarige ten volle versterkt.

Binnen dit interactief dossier wordt onder meer stil gestaan bij de verschillende fasen tussen opname en ontslag, zijnde het onthaal, het eerste contact met de leefgroep, de andere betrokkenen in de voorziening, de link met thuis, de afspraken, de link met school, het medisch verhaal, de oriëntering na het verblijf enzovoort.

13. Participatief communiceren: hoezo?! - TAO Armoede

13u15-14u15 + 14u30-15u30

Komt de dialoog met je cliënt ook soms vast te zitten? Hoe komt dit? Waarom doen mensen wat ze doen? Hoe zou het komen dat mensen niet kunnen voldoen aan wat er van hen verwacht wordt? Welke wederzijdse verwachtingen leven er en hoeveel zicht hebben jij en je cliënt daarop?

Hoe kunnen we deze dialoog op gang brengen en dit proces ondersteunen zodat er meer participatie en verbinding uit voort komt?

Als opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting heeft Cynthia heel wat watertjes doorzwommen in de hulpverlening. Zij ging in haar werk bij TAO Armoede op zoek naar methodieken om de dialoog tussen hulpver¬lener en cliënt te versterken. Zij legt in deze workshop uit waarom zij enkele hulpmiddelen ontwikkelde en hoe je er als hulpverlener/organisatie effectief mee aan de slag kan gaan.

Cynthia Hoste, opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
Famke Ghysel, vormingswerker -
www.tao-armoede.be

14. ‘Samen werken’ aan participatie -  Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen

13u15-14u15 + 14u30-15u30

In deze workshop bekijken ouders en deelnemers samen hoe participatie wordt ingevuld en beleefd. Aan de hand van concrete ervaringen van ouders in combinatie met leuke (inleef)oefeningen worden raakvlakken en leemtes verkend. Vanuit deze denkoefening zoeken we dan samen naar concrete handvaten die het participatief werken in de jeugdhulp verder kunnen versterken.

vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen medewerkers : Ilse De Groof – Rebekka Wauters + ouders

15. Participatie in diversiteit, verbinding als sleutel

13u15-14u15 + 14u30-15u30

De superdiversiteit in onze samenleving toont zich ook onder de kinderen en jongeren binnen de jeugdhulpverlening. In onze contacten met organisaties en hulpverleners zien we heel wat handelingsverlegenheid maar ook good practices. We gaan hierover in gesprek met de groep en staan stil bij het belang van ‘verbinding maken’ als sleutel om te komen tot betrokkenheid en participatie.

Bela Shah (OTA Antwerpen), Sara De Bruyn (OTA Antwerpen) en Greet Lenaerts (OTA Antwerpen)

16. Leren uit een participatief traject met jongeren bij het tot stand komen van een nieuw initiatief – Huis voor Jongeren Gent

13u15-14u15 + 14u30-15u30

We lichten het kader en de inspiraties toe die wij zelf gebruikt hebben in het opzetten van ons participatietraject voor het Huis voor Jongeren Gent. We bespreken verschillende niveaus van participatie. We geven voorbeelden van de methodieken die we gebruikt hebben en wat we daarmee bereikt hebben. We gaan in op de moeilijkheden en de mogelijke valkuilen.

Samantha Werthen en Elke Fontaine, coördinatoren Huis voor Jongeren Gent – www.topuntgent.be

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.