379

Aantal dossiers cliëntoverleg

Bij cliëntoverleg gaan jongere en ouders samen met hulpverleners in overleg om de hulp beter op elkaar af te stemmen. Dat gebeurt onder begeleiding van een neutrale voorzitter. De bedoeling is vooral om concrete afspraken te maken over wie wat zal doen in de hulpverlening, zodat het geheel duidelijker wordt en meer is afgestemd. Dat is soms nodig, bijvoorbeeld als het gezin te maken heeft met verschillende hulpverleners.

Daarnaast is er ook bemiddeling.  Dat is er vooral op gericht om een conflict of onenigheid binnen de jeugdhulpverlening op te lossen. Een neutrale bemiddelaar brengt mensen rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar in contact en opent opnieuw het gesprek tussen hen. Zo wordt gezocht naar een eigen oplossing, en kan erger worden voorkomen.

Beide zijn instrumenten om de continuïteit van de hulpverlening te helpen waarborgen.

Cliëntoverleg kende de voorbije jaren een gestage groei maar in 2015 neemt het aantal overlegmomenten plots sterk toe: van 263 in 2014, naar 379 in 2015.

Ook bemiddeling verwerft geleidelijk aan zijn plaats in het jeugdhulplandschap. Steeds meer

cliënten en hulpverleners, zowel binnen als buiten het toepassingsgebied van het decreet Integrale jeugdhulp, doen er beroep op. De vraag neemt toe en het aantal bemiddelingen stijgt: van 32 in 2014 naar 91 in 2015.

Er zijn op dit moment 70 bemiddelaars en 104 voorzitters actief. Cliëntoverleg start in principe binnen de drie weken na de aanmelding, bemiddeling nog de week zelf.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.