11.302

In 2015 krijgen 11.302 kinderen en jongeren - erkend als persoon met een handicap - ondersteuning vanuit de multifunctionele centra (MFC), vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Wat is een multifunctioneel centrum precies?

De multifunctionele centra binnen de sector van personen met een handicap zijn geleidelijk ontstaan sinds 2012. Ze zijn gegroeid uit de vroegere internaten, semi-internaten, observatie- en behandelcentra en een aantal kortverblijven. Momenteel zijn er 82 verschillende multifunctionele centra vergund, die elk specifieke en flexibele ondersteuning aanbieden.

Multifunctionele centra zijn gespecialiseerd in één of meerdere groepen van handicaps (bv. autisme, motorische handicap, meervoudige handicap …). Ze bieden verschillende vormen van ondersteuning, met name: verblijf, dagopvang en begeleiding tot en met 21 jaar. De ondersteuning is maximaal verlengbaar t.e.m. 25 jaar. Daarnaast bieden sommige centra ook diagnostiek & behandeling aan.

Handicapspecifieke ondersteuning

Naast de multifunctionele centra zijn er nog vele diensten die handicapspecifieke ondersteuning bieden aan de persoon met een handicap, samen met zijn familie en context. Zo werken in 2015 1.077 kinderen en jongeren aan de versterking van hun netwerk, samen met de diensten ondersteuningsplan.

Sommige VAPH-voorzieningen hebben ook een erkenning als rechtstreeks toegankelijke hulpaanbieder (RTH-dienst). Daar maken 2.898 minderjarigen en jongvolwassen gebruik van in 2015.

Ook de thuisbegeleidingsdiensten helpen heel wat kinderen en jongeren vooruit. 5.795 kinderen en jongeren zijn geholpen via rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding, 4.211 heeft nood aan een intensievere, niet-rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding.

Verder krijgen 756 minderjarigen een persoonlijke-assistentiebudget, waarmee ze  zelf zorg en ondersteuning kunnen inkopen.

Tot slot krijgen 2016 minderjarigen  in 2015 een tegemoetkoming van het VAPH voor de aankoop van hulpmiddelen en aanpassingen, die hun autonomie kunnen vergroten.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.