1.710

Het aantal keren dat consulenten van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) een consultvraag hebben beantwoord.

Diverse sectoren bieden consult aan. Dat is een laagdrempelig aanbod voor jeugdhulpaanbieders waar zij terecht kunnen voor vragen, concreet advies … over situaties waarin zij zelf even het antwoord niet onmiddellijk weten. Het versterkt de krachten van de hulpaanbieder en kan betekenen dat een doorverwijzing naar meer ernstige, gespecialiseerde hulp wordt vermeden.

Consult wordt aangeboden in de gemandateerde voorzieningen, bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg en in de crisisnetwerken. De cijfers tonen aan dat deze functie veel bevraagd en gewaardeerd wordt en dat de bekendheid ervan stijgt.

Bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) is de consultfunctie er op gericht om de verontrusting  helder te krijgen en pistes aan te reiken die de horizon van de consultvrager kunnen verbreden, zodat de consultvrager weer openingen en opties ziet om verder aan de slag te gaan. Het ‘eigenaarschap’ blijft bij de consultvrager.

In 2015 worden in totaal 1.710 consultvragen gesteld. Meestal gaat het over een bespreking van een concrete situatie waarover men verontrust is.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.