1.548

Het aantal gezinnen in ambulante pedagogische training bij een CKG.

Wat is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning?

Een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) is een voorziening voor gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar  (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0- tot 6-jarigen). De situatie in het gezin moet van die aard zijn dat er nog verbetering mogelijk is.

Wat doet een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning?

Een CKG helpt ouders tijdelijk met de opvoeding, waarna het gezin op eigen kracht terug verder kan. Er bestaan in Vlaanderen 18 CKG die erkend zijn door en financiële steun krijgen van de overheid.

De kernopdracht van een CKG bestaat uit:

  • het begeleiden van het gezin in het thuismilieu (mobiele begeleiding);
  • oefensessies in groep voor ouders rond pedagogische vaardigheden (ambulante trainingen, zie verder);
  • korte opvang overdag of s ’nachts van het kind in een huiselijke sfeer (ambulante dagopvang);
  • langere opvang van het kind, zowel overdag als s ’nachts, in een leefgroep ( korte residentiële opvang).

Deze hulp is rechtstreeks toegankelijk en kan enkel opstarten als de ouders bereid zijn hieraan mee te werken.

Een CKG kan ook lange residentiële opvang aanbieden. Deze vorm van hulp is niet-rechtstreeks toegankelijk en gericht op gezinnen met meerdere problemen.

Uitgelicht: ambulante pedagogische trainingen

In 2015 bereiken de ambulante pedagogische trainingen van de CKG 1.548 gezinnen. Er zijn vier soorten trainingen, variërend in deelnemers, duur van de begeleiding, hoeveelheid van contacten en intensiteit. De trainingen worden in groep aangeboden en kunnen samengaan met een residentieel verblijf. Ze hebben als voornaamste doel het aanleren van vaardigheden bij de ouders in de omgang met hun kinderen.  Daarnaast wordt ook gewerkt aan de sociale vaardigheden van het kind.

De typemodules training vallen grotendeels samen met een viertal specifieke modules of methodieken. In 2015 gaat het vooral over:

  • de Tuimelmodule: training van ouders en hun kinderen samen;
  • de module Stop 4-7: kinderen en ouders volgen apart, maar in eenzelfde periode, training;
  • de module Triple P Level 4: training van ouders in groepsverband rond positief opvoeden;
  • de module Triple P Level 4: individuele training van ouders rond positief opvoeden.

Daarnaast kan een CKG een innovatiemodule aanbieden. Dat is een experimenteel of vernieuwend aanbod waarmee een CKG inspeelt op een bepaalde nood aan hulp op een bepaald ogenblik in een bepaalde regio. In 2015 gaat het over vier weesmodules (o.a. spelcounseling).

Meer weten over de CKG?

Neem een kijkje op de website http://www.ckg.be.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.